Päästame elusid ja hoiame töökeskkonnad turvalised | LUNA TOOLS


Luna Tools tuli välja tööraamatuga, mis sisaldab elulisi näiteid ohtudest ja proffide kogemustest töötades igapäevaselt kõrgustes 5-300 m. Teadagi on kukkumiskaitsed nende igapäeva must-be varustus, kuid ei saa unustada, kui tähtis on tagada ka tööriistade ohutu käsitlus kõrgustes. Lihtne fakt: 20 m kõrguselt kukkuv 2 kg ese võrdub väikebussi kokkupõrkega.

 

Rootsi valitsuse töökeskkonnastrateegia „Mitte ühtegi õnnetust“


“Rootsi Töökeskkonnaameti nägemus „Mitte ühtegi õnnetust“ põhineb valitsuse töökeskkonnastrateegial keskenduda õnnetuste ennetamisele, et viia surmaga lõppevate õnnetuste arv nullini. Tegemist on sotsiaalse ülesandega, mis nõuab pikaajalist pühendumist, eeldatavalt 5-10 aastat, ja aitab panustada sellesse, et keegi ei jääks haigeks, ei saaks vigastada ega sureks tööõnnetuse tagajärjel.”

Allikas: Arbetsmiljöverket (Rootsi Töökeskkonnaamet)

Peaaegu igal nädalal juhtub mõnel Rootsi tööplatsil õnnetus, mille tagajärjel saab keegi surma. Tööõnnetuste arvu vähendamiseks on valitsus otsustanud keskenduda õnnetuste ennetamisele ja seadnud eesmärgiks viia surmaga lõppevate õnnetuste arv nullini. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja võtta konkreetseid meetmeid. Üks võimalus on kasutada tööriista kukkumist takistavaid tarvikuid, mida on vaja eelkõige siis, kui töötatakse suurel kõrgusel.

Kahjuks on taoliste tarvikute kasutamine enamikul Rootsi ehitusplatsidel üsna haruldane vaatepilt. Selline hooletus seab aga ohtu nii töötaja enda kui ka kolleegide elu. Kukkuvate objektide ohtu kiputakse sageli alahindama. Luna läbiviidud küsitluse tulemused näitasid, et kolmandik kõigist käsitööriistu kasutavatest oskustöölistest ei tea, kuidas oma tööriistu turvaliselt kinnitada. Seepärast olemegi me Lunas otsustanud koostada siinse käsiraamatu, et teavitada teid kukkuvate esemetega kaasnevatest ohtudest ja muudest negatiivsetest tagajärgedest ning sellest, kuidas te ise saaksite vähendada töökohas kukkuda võivate esemete põhjustatud õnnetuste ja kahjustuste ohtu.

Väikseimgi eksimus võib kaasa tuua olulise kahju, tekitada kehavigastuse ja halvimal juhul põhjustada isegi surma. Me kõik võime aeg-ajalt eksida, kuid mõni viga on selline, millel ei tohiks eales lasta juhtuda. Selle käsiraamatu abil püüame muuta ehitusplatsid ohutumaks ning astuda sammukese lähemale eesmärgile viia surmaga lõppevate tööõnnetuste arv nullini.

Oscar Fredell, CEO, LUNA GROUP


Mis on ZeroDrop™?

ZeroDrop™ on kukkumiskaitse omadustega kaitsevahendid tööriistadele. Kaitsevahendeid saab hõlpsalt kinnitada tööriistadele vältimaks nende kukkumist, hoolimata sellest, millist tööd teed, millises asendis ja millistes kõrgustes. Kutsume proovima: ZeroDrop™ tööriistade kukkumiskaitse omadustega turvakinnitused tagavad turvalisuse. Vaata tooteid siit ja küsi Luna Tools ZeroDrop™ saadavuse kohta LUNA GROUP müügijuhilt.