Kukkumiskaitsevahendite hooldusnõuanded | CRESTO

kukkumiskaitsevahendite hooldus

Sinu kukkumiskaitsevahendid võivad ühel päeval sinu elu päästa. Õnnetusjuhtumi korral on varustuse korrektne toimimine ülimalt oluline ning seetõttu on varustuse hooldamine iga proffi igapäevastes harjumustes A ja O. Siin on mõned nõuanded selle kohta, kuidas oma varustuse eluiga pikendada.

  • Niiskeks või märjaks saamise korral kuivatage see.
  • Kui varustus on saab mustaks, tuleb see ära puhastada. Kui varustuse peale on läinud kiiresti kuivav aine (nt betoon), tuleb see kohe ära puhastada.
  • Varustust tuleb hoida kuivas ja päikesevalguse eest kaitstud kohas.
  • Kahjustada saamise korral ei tohi varustust kasutada.

Iga-aastane ülevaatus

Palju kasutust leidev materjal kulub lõpuks ära. Osaliselt kuluvad pandlad ja D-aasad, kuid kulumine tekib ka materjale vedades ja konstruktsioonidel ronides. Varustuse elemente mõjutavad ka kemikaalid ja valgus. Seetõttu peab asjatundja varustuse põhjalikult üle kontrollima, et olla kindel selle ohutuses ning toimimises õnnetuse korral.

N-ö pehme varustuse korral saab iga-aastase ülevaatuse läbi viia pädev isik. Vastavalt standardile EN 365:2004 peab pädev isik kukkumiskaitsevahendid üle vaatama iga 12 kuu tagant.

Tootja kasutusjuhendis on märgitud, kellel on lubatud ülevaatust läbi viia. Tavaliselt on märgitud, et ülevaataja peab olema pädev n-ö pehme varustuse osas, kuid kukkumist tõkestavad köied (SRL-id) ja päästevarustus on eraldi välja toodud. Tootja paneb kirja enda poolt heaks kiidetud pädeva isiku. See tähendab, et pädev isik peab olema koolitatud ja saanud sertifikaadi otse tootjalt.

Inspector — meie ülevaatuse võrguandmebaas

Crestol on ülevaatusfunktsioonidega andmebaas, kuhu registreerime kogu varustuse. Inspector pakub ettevõtetele nende toodete haldust ning on kasulik tööriist ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse vallas.