Kinnaste kaitseklasside ülevaade | GUIDE

kinnaste standardid

Eri tüüpi kinnaste üldnõudeid ja katsemeetodeid määratlevad erinevad standardid. Siit leiad üldise ülevaate kõigist praegustest standarditest ja kategooriatest.

CE-KATEGOORIAD


   1. KATEGOORIA

Selle kategooria kindad on ette nähtud kaitseks madala riskiga olukordade eest, mis võivad tekkida näiteks riiete või nõude pesemise ajal, aga ka kuumade esemete käsitsemisel, mille temperatuur on kuni +50°C. Need sobivad ka kergete aiandus- ja muude tööde jaoks, kus esineb väikeste vigastuste oht.

   2. KATEGOORIA

Selle kategooria kindad on ette nähtud kasutaja kaitsmiseks keskmise raskusega vigastuste eest. Kindad peavad olema märgistatud piktogrammiga, millel on näha kinnaste kaitseomadused ning et neid on katsetatud vastavalt standardile EN388 (mehaaniline kaitse) akrediteeritud katseinstituudis. Kõik 2. kategooria kindad on teavitatud asutuse valideeritud ja tüübikinnitusega, näitamaks kaitsetaseme kehtivust.

   3. KATEGOORIA

Selle kategooria kindad pakuvad kaitset ohtude eest, mis võivad põhjustada väga tõsiseid tagajärgi, nt surm või pöördumatu tervisekahjustus. Kindad peavad olema märgistatud piktogrammidega, millel on näha kinnaste kaitseomadused ning need peavad olema akrediteeritud katseasutuses katsed läbinud. Samuti peab teavitatud asutus olema need valideerinud ja sertifitseerinud nii tüübikinnituse kui ka tootmiskontrolli puhul, et tõendada kaitsetaseme kehtivust. 3. kategooria kindad hõlmavad kõiki keemilise kaitse kindaid, kuid kuumuskaitse kindaid saab klassifitseerida ka sellesse kategooriasse.

Standardid


 • EN 420:2003 + A1:2009
  Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid.
 • EN ISO 21420:2020
  Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid.
 • EN 388:2016
  Kindad, mis kaitsevad mehaaniliste ohtude eest.
 • EN 511:2006
  Külma eest kaitsvad kindad.
 • EN 407:2004
  Kaitsekindad termiliste ohtude (kuumuse ja/või tule) eest.
 • EN ISO 374-1:2016
  Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest.
 • EN 374-5:2016
  Kaitsekindad mikroorganismide eest.
 • EN ISO 10819:2013
  Mehaaniline vibratsioon ja löögid. Labakäe-käsivarre vibratsioon. Meetod kinnaste vibratsiooniülekande mõõtmiseks ja hindamiseks peopesast.
 • EN 12477:2001
  Kaitsekindad keevitajatele.
 • ESD–IEC 61340-5-1:2016
  Elektrooniliste seadmete kaitse elektrooniliste nähtuste eest.
 • EN 16350:2014
  Kaitsekindad. Elektrostaatilised omadused.
 • EN 1149
  Kaitsekindad. Elektrostaatilised omadused.
 • ANSI/ISEA 138-2019
  Löögikindlad kindad.
 • ASTM F2675 / F2675M–19
  Elektrikaare välklambi kaitseks välja töötatud ja kasutatavad käte kaitsevahendite kaarekindluse määramine.
 • TOIDUGA KOKKUPUUTUMINE
  Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja tooted.
 • ASTM F2878-10
  Ühekordsed nõela suhtes torkekindlast materjalist valmistatud kaitseriietus.